Neprekinuto poslovanje – Bussines Continuity

Moderna ekonomija nameće vrlo visok stupanj konkurentnosti organizacija što uključuje i nužnost kontinuiteta poslovanja. Zahtjevi kontinuiteta poslovanja, nameću zahtjeve kontinuiteta IT-a.

Inicijalno, organizacija treba prepoznati i klasificirati poslovne procese prema njihovoj kritičnosti te po završenoj analiza poslovnog utjecaja (eng. BIA), pomnim planiranjem i zaštitnim mehanizmima osmisliti odgovarajuće rješenje kontinuiteta.

Za moderne organizacije, IT je jedan od ključnih segmenata sustava neprekinutog poslovanja. Dobro osmišljena IT infrastruktura predstavlja okosnicu na kojoj se izgrađuju ostali elementi cjelovitog rješenja.

Disaster recovery