Uvjeti prodaje


Upozorenje

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opće uvjete prije korištenja web stranice „shop.times.hr“ u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu. Ukoliko odlučite pristupiti kupnji naših proizvoda putem online kupnje (web shop) ili ste ovu web stranicu posjetili radi dobivanja informacija o pojedinom proizvodu tada se smatra da ste upoznati i da ste suglasni sa ovim Općim uvjetima, jer, u suprotnom, Times computers d.o.o. se oslobađa svake odgovornosti. Ako niste suglasni sa ovim Općim uvjetima tada nemojte koristiti ovu web stranicu u svrhu kupnje proizvoda ili pribavljanja informacija o istima, već nas posjetite na adresi Times computers d.o.o. Zagreb, Ožujska 12 (Vrbani) ili nas kontaktirajte na telefon 01/4444 250 ili na mail times@times.hr gdje ćete od naših djelatnika dobiti sve potrebne informacije i/ili ostvariti kupnju proizvoda iz našeg prodajnog asortimana.

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N.41/14. i 110/15), glava III. – Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu, od članka 57. do članka 79.

I. Značenje izraza navedenih u ovim Općim uvjetima

 1. Prodavatelj - trgovačko društvo Times computers d.o.o., Ožujska 12, 10110 Zagreb, Hrvatska, OIB: 40073428557

 2. www.times.hrweb stranica u vlasništvu Prodavatelja

 3. Kupac - svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda izvršila registraciju svojih podataka te naručila proizvod

 4. Korisnik - svaka osoba koja web stranicu koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu

 5. Korištenje www.times.hr - pristup stranici www.times.hr radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja web shop-a

 6. Online kupnja ili web shop - ostvarivanje kupnje proizvoda putem www.times.hr

 7. Proizvodi - svi proizvodi koji su istaknuti na www.times.hr, a koje je moguće kupiti putem web shop-a.


II. Opće odredbe

1. Ovim Općim uvjetima online kupnje (dalje: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između Korisnika, Kupca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načina plaćanja, jamstva, reklamacije i povrata, dostave, zaštite tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje www.times.hr i online kupnje.

2. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda.

3. Putem www.times.hr moguće je izvršiti kupnju proizvoda samo na području Republike Hrvatske što podrazumijeva dostavu/isporuku kupljenih proizvoda isključivo na istom području.

4. Korištenjem www.times.hr smatra se da je Korisnik odnosno Kupac iste upoznat s ovim Općim uvjetima te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Korisnik/Kupac nije pročitao Opće uvjete.

5. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe može zaključiti njegov zakonski zastupnik ili skrbnik, a za djelomično poslovno sposobnu osobu ugovor se može zaključiti samo uz suglasnost njegovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

6. Korisnik odnosno Kupac www.times.hr dužan je dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom Korisniku odnosno Kupcu pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi.

7. Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz web shop kao i sav ostali sadržaj www.times.hr zbog čega je Korisnik odnosno Kupac dužan, prilikom svake posjete istoj, pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.

8. Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućavaju pristup www.times.hr i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja www.times.hr ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje www.times.hr.


III. Web shop

1. Online kupnja može se ostvariti samo ukoliko se Kupac registrira na za to predviđenom mjestu na www.times.hr. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca Kupac je dužan dati točne, važeće i potpune tražene osobne podatke. Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail Kupca biti će dostavljene upute za potvrdu registracije i e-maila.

2. Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na www.times.hr, a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda i cijeni.

3. Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u „košaricu“ klikom na link „kupi sad“. Svi proizvodi koje je moguće dodati u košaricu su načelno raspoloživi za isporuku i možemo ih isporučiti u kratkim rokovima. Ukoliko Kupac izvrši kupnju proizvoda koji je, u međuvremenu, prodan tada će Prodavatelj kontaktirati Kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćene cijene, kupnja drugog proizvoda ili isporuka proizvoda iste vrste kada ga Prodavatelj pribavi od svojih dobavljača). Prodavatelj, osim netom navedene obveze, ne odgovara Kupcu u opisanom slučaju po bilo kojoj osnovi.

4. U „košarici“ se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju zajedno sa maloprodajnom cijenom proizvoda (uključen PDV). Ukoliko Kupac želi nastaviti sa kupnjom odabire link „Naruči odmah“, a sustav ga dalje automatski vodi do stranice za završetak narudžbe na kojoj je potrebno potvrditi podatke koje je Kupac dao prilikom registracije. Detalji računa se mogu promijeniti u odnosu da li račun prima fizička osoba ili pravna. Ako račun prima pravna osoba potrebno je da Kupac unese sve tražene podatke.

5. Po izvršenju naprijed navedenih koraka web shop-a i odabirom „Naručite“ na stranici završetak narudžbe, sustav automatski vodi Kupca na stranicu sa detaljima izvršene narudžbe, a na kojoj se nalaze podaci o broju narudžbe, plaćanju kao i obavijest o slanju potvrdnog maila koji sadrži ponudu prodaje odabranih proizvoda te obavijest o e-mail adresi i broju telefona putem kojeg Kupac može dobiti sve potrebne informacije.

6. Potvrdom narudžbe rezervira se naručeni uređaj i rezervacija traje dva dana. Ukoliko u tom periodu nije izvršena uplata, rezervacija se poništava.


IV. Cijena

1. Cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda izražene su u kunama te je u istima sadržan pripadajući PDV. Istaknute cijene vrijede isključivo za gotovinsko plaćanje ili jednokratnu uplatu općom uplatnicom na transakcijski račun Prodavatelja.

2. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za web shop. Također, Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, u svakom trenutku, odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode.

3. Neovisno od prethodne točke ovih Općih uvjeta, sva naručena roba biti će isporučena po cijenama koje su vrijedile pri izradi ponude odnosno u trenutku potvrde narudžbe.


V. Dostava

Isporuka proizvoda ograničena je na Republiku Hrvatsku i narudžbe ćemo primati isključivo za adrese u Republici Hrvatskoj. Isporuku robe po primitku potvrde o izvršenoj uplati vršimo putem:

 • Elektronička dostava ( e-mailom i/ili preuzimanje) – licence
 • Osobno preuzimanje (na lokaciji Ožujska 12)
 • Dostava kurirskom službom (opcija)*
 • Naša vlastita besplatna dostava unutar Zagreba za kupovinu veću od 5.000 kn

*Pošiljke dostavlja kurirska služba uz prethodno kontaktiranje naših djelatnika (telefonom ili e-mail-om) te informiranje oko mogućnosti i cijene dostave na željeno području Republike Hrvatske.

Ostali uvjeti dostave

Proizvodi će biti zapakirani i zaštićeni tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Molimo Vas da prilikom preuzimanja proizvoda provjerite eventualna oštećenja na ambalaži i odmah ih reklamirate dostavnom radniku koji je robu isporučio, odnosno odbijete preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Kupac je obvezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu i na otpremnici navesti sve primjedbe vezane uz dostavu (oštećenje ambalaže, manjak) te je tada predati dostavljaču, koji će je uzeti kao potvrdu o dostavi/ preuzimanju. Obavezno slikajte oštećenu pošiljku te nam pošaljite slike oštećenja na times@times.hr.

Rok isporuke i dostava

Dostava je u većini slučajeva unutar 48 sati, iznimno 72 sata (ovisno o potvrdi narudžbe), osim za otoke i mala mjesta, gdje se roba dostavlja u nekoliko navrata tjedno. Dostava se vrši radnim danom od ponedjeljka do petka.

VI. Plaćanje

Naručene proizvode i usluge možete platiti isključivo općom uplatnicom (uplata na transakcijski račun Prodavatelja) / Virman.

Naručene proizvode nije moguće podići odmah po uplati, već kada uplata bude evidentirana na računu Prodavatelja.

VII: Raskid ugovora o kupoprodaji i povrat proizvoda

Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavateljem za kupoprodaju proizvoda i usluga (UGOVOR NA DALJINU) je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane Prodavatelja te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, u slučaju da ne bude raskinut.

Ugovor možete jednostrano raskinuti ne navodeći za to razlog u roku od četrnaest (14) dana od dana kada ste primili proizvod u posjed vi ili treća osoba određena od strane Kupca, a koja nije prijevoznik .Ako je jednom narudžbom Kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki rok od 14 dana počinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe. Ako se radi o uslugama ili digitalnom sadržaju koji nije isporučen na mediju (licenca) rok od 14 dana počinje teći od dana sklapanja Ugovora.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji možete preuzeti ovdje.

Ugovor se smatra raskinutim, u trenutku kada služba za kupce naše web trgovine dobije nedvosmislenu i jasnu izjavu o raskidu.

U slučaju raskida ugovora dužni ste, u svom trošku, vratiti proizvod Prodavatelju najkasnije u roku od 14 dana od izjave o raskidu.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena.

Ako je na Vaš zahtjev izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid ugovora, dužni ste nam platiti iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada ste nas obavijestili o jednostranom raskidu ovog Ugovora

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Prodavatelj određuje stanje vraćenog proizvod nakon primitka proizvoda. Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata kupac će primiti u roku od najkasnije 10 dana putem maila. Povrat novčanih sredstava kupcu bit će odrađen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti kupcu.

PAŽNJA !!! Roba za koju nema povrata temeljem zakona:

- Software – razne licence, u što spadaju i igrice;

- Uređaji kojima su na zahtjev Kupca promijenjene specifikacije (sve vrste dodatnih ugradnji, nadogradnje. npr. memorije, SSD-ova, softwarea);

- Računala koja su sastavljena po želji Kupca

- Komponente koje su posebno naručene po želji Kupca.

VIII. Odgovornost Prodavatelja za materijalne nedostatke robe

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke prodane robe i isporučenih usluga sukladno Zakonu o obveznim odnosima članak 400 do 408.

Prodavatelj će načelno biti odgovoran za materijalne nedostatke stvari neovisno o tome je li za njih znao, uz iznimku ugovornog isključenja odgovornosti Prodavatelja. Prodavatelj je odgovoran za nedostatke koje je stvar imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, kao i za nedostatke koji se pojave nakon toga, ukoliko su oni posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Postoje dvije vrste materijalnih nedostataka – vidljivi nedostatci i skriveni nedostatci. Ovisno o kojoj vrsti nedostatka se radi, variraju vrijeme i način na koji Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke.

 1. VIDLJIVI NEDOSTACI

  Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati Kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao Kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari. Ipak, Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je Kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.
  Kada je riječ o vidljivim nedostacima – Kupac je nakon predaje obvezan pregledati stvar ili dati stvar na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće. Kupac ima rok od 8 (osam) dana od pregleda stvari, a u slučaju trgovačkih ugovora bez odgode, da javi Prodavatelju kako je pronašao nedostatke. Osim toga, prilikom pregleda gdje su bile prisutne obje strane, Kupac je obvezan odmah obavijestiti Prodavatelja o vidljivim nedostacima.
  U slučaju da Kupac ne obavijesti Prodavatelja o materijalnim nedostacima u gore navedenim rokovima, gubi prava koja bi mu po toj osnovi pripadala.

 2. SKRIVENI NEDOSTACI

  Ako se nakon primitka stvari od strane Kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti Prodavatelja u roku od 2 (dva) mjeseca od dana kad je nedostatak otkrio. a u slučaju trgovačkih ugovora bez odgode. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji su otkriveni dvije godine od predaje stvari. Neovisno o saznanju Kupca za skrivene nedostatke, objektivni rok nakon kojega više nije moguće isticati prodavatelju skrivene nedostatke stvari, je dvije godine od predaje stvari u posjed kupca.
  Hrvatski Zakon o obveznim odnosima propisuje da u situaciji kada je Prodavatelj znao da predmet ima skrivene nedostatke, i o tome nije obavijestio Kupca, više ne vrijede nikakvi rokovi, tj. ne postoji zastara i Kupac ne gubi svoja prava, neovisno o proteku vremena.

  Svaki Kupac koji pravodobno i uredno obavijesti Prodavatelja o materijalnom nedostatku stvari (bilo vidljivom ili nevidljivom) može po svom izboru:

  1) zahtijevati od Prodavatelja da nedostatak ukloni,
  2) zahtijevati od Prodavatelja da mu preda drugu stvar bez nedostatka,
  3) zahtijevati sniženje cijene,
  4) izjaviti da raskida ugovor (osim kada se radi o neznatnim nedostacima).

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVATELJA ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Člankom 408. Zakona o obveznim odnosima dana je mogućnost da Prodavatelj i Kupac sporazumno isključe odgovornost prodavatelja za materijalne nedostatke.
Odgovornost se može isključiti potpuno ili djelomično, na način da predugovor ili ugovor sadržavaju klauzulu o isključenju odgovornosti, u kojem slučaju, ovisno o suglasnoj volji stranaka, Prodavatelj neće odgovarati za određene ili pak sve materijalne nedostatke stvari.
Takva klauzula o isključenju odgovornosti je međutim ništetna ukoliko je materijalni nedostatak bio poznat Prodavatelju i on o njemu nije obavijestio Kupca. Pravo na isticanje ništetnosti odredbe ne zastarijeva.

Dakle, kako bi bilo moguće isticati prigovor ništetnosti klauzule o isključenju odgovornosti, iduće pretpostavke se moraju kumulativno ispuniti:

 1. da je Prodavatelj znao za nedostatke i
 2. da o tome nije informirao Kupca.

Ukoliko isključenje odgovornosti Prodavatelja nije ugovoreno, Prodavatelj odgovara prema gore navedenim općim pravilima propisanima u Zakonu o obveznim odnosima.

IX. Reklamacije, Usluge ili pomoći koji se Kupcu nude nakon prodaje, uvjeti korištenja tih usluga ili pomoći i jamstva koja su izdana uz robu ili uslugu

Jamstvo za ispravnost prodane stvari je obveza Prodavatelja ili proizvođača koju, osim odgovornosti za materijalne nedostatke stvari, oni preuzimaju, a temeljem koje su dužni izvršiti povrat plaćenog ili zamijeniti, popraviti odnosno servisirati robu ako roba ne odgovara specifikacijama ili zahtjevima postavljenima u ispravi o jamstvu, odnosno u oglašavanju dostupnom prije ili u vrijeme sklapanja ugovora.

Preporučamo Kupcu da za proizvode koje je potrebno montirati/pustiti u rad obavezno kontaktira Prodavatelja ili ovlašteni servis jer bez toga će svaki neovlašteno montirani/pušten u rad proizvod spadati u kategoriju oštećenog proizvoda.

PAŽNJA !!! Za ugradnju svih vrsta računalnih dijelova potrebno je imati napredno znanje o računalima. To uključuje znanje o hardwareu, softwareu, elektronici te u određenim slučajevima o računalnim mrežama. Stoga napominjemo da svaka neovlaštena ugradnja dovodi do gubitka jamstva na uređaj.

Jamstvo, tehničke upute, upute za sklapanje te upute za uporabu nalaze se priložene uz proizvod, te u smislu čl.42. st 6 Zakona o zaštiti potrošača Prodavatelj smatra da je Kupac time, na jasan i razumljiv način, unaprijed. obavješten o tim podacima vezanim uz proizvod kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje. Servis neispravne robe vrši se tek ukoliko je predočena sva dokumentacija dobivena uz komponente. Potrebno je opisati nastali kvar, jer će se, u protivnom, naplatiti detekcija istog. Lažne reklamacije se naplaćuju ovisno o utrošenom vremenu za potvrdu ispravnosti. Jamstvo ne pokriva kvarove nastale nestručnim rukovanjem, djelovanjem više sile (udar groma, požari, poplave i sl.), mehanička oštećenja, istrošenosti, overclocking. U slučaju da nije moguće izvršiti popravak ili zamjenu u roku od 45 dana od prijema robe na servis pružamo mogućnost povrata novca.

Ukoliko uređaj trebate servisirati, molimo da provjerite dokumentaciju o ovlaštenom servisu koju ste dobili uz uređaj te postupite u skladu s uputama ovlaštenog servisa. Ukoliko proizvod ima jamstvo te se na proizvodu pojavi kvar unutar jamstvenog roka Kupac je ovlašten izravno kontaktirati ovlašteni servis u skladu s uputama na jamstvenom listu. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam treba bilo kakvo pojašnjenje molimo da nas kontaktirate na telefon 01/4444-200 ili putem e-maila: times@times.hr

X. Odricanje od odgovornosti

Tvrtka Times Computers d.o.o se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz ove internetske stranice ili je na bilo koji način vezana uz korištenje ove internetske stranice, za bilo koje radnje Korisnika/Kupca uporabom ili zlouporabom sadržaja ove internetske stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku, Kupcu ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove internetske stranice. Tvrtka Times Computers d.o.o. nastoji provjeriti točnost informacija na ovoj stranici. Međutim, tvrtka Times Computers d.o.o. ne jamči da će ti podaci biti bez pogreške i da informacije, proizvodi i usluge objavljeni na ovoj internetskoj stranici neće sadržavati netočnosti i tipološke pogreške.

Times computers d.o.o.